ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η VK constructions μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της διαχείρισης έργων.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Οργάνωση συνεργείων
  • Επίβλεψη έργου με στελέχωση απο έμπειρους μηχανικούς
  • Διασφάλιση ποιότητας και τήρηση των κανόνων ασφάλειας & υγειινής
  • Τήρηση χρονοδιαγράμματος έργων
  • Επιμετρήσεις & πιστοποιήσεις
  • Τήρηση των Προδιαγραφών που επιβάλει η μελέτη
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών σχετικές με δημόσιες υπηρεσίες (ΔΕΗ, Δήμους, Νομαρχία, Κλπ ).