Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενικά – Ιστορικό

Η VK Constructions ιδρύθηκε το 2004. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Αττική & Κορινθία.

Η VK Constructions ασχολείται με την μελέτη ,επίβλεψη και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα .

Η εταιρεία προήλθε από την συνεργασία των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι θέλησαν να ενώσουν γνώσεις, ιδέες και εμπειρία προκειμένου να δώσουν ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα παραγωγής και ποιότητας τεχνικών έργων.

Την διοίκηση της εταιρείας και την υλοποίηση του  αναπτυξιακού της προγράμματος έχει ο Βασίλειος Σ. Κουμούσης Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και σε συνεργασία με το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό το οποίο αποτελούν οι Γιώργος Ματσούκας Μηχ.Μηχ.,Χρήστος Βλάχος Πολ.Μηχ. ,Βασίλειος Κ. Κουμούσης. Διοίκηση, Αποστόλης Κουκούμης Πολ. Μηχ. και η Κέλλυ Φράγκα Αρχ. Διακ.

Οι βασικοί & πρωταρχικοί στόχοι της VΚ Constructions είναι η ποιότητα, η τεχνογνωσία, η καινοτομία, και η εξειδίκευση ώστε να παράγει έργα υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών εξασφαλίζοντας στους πελάτες της  ασφάλεια και μεγάλα ανταποδοτικά οφέλη στις επενδύσεις που υλοποιούν .