ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

H VΚ constructions έχοντας μια πολύχρονη και σημαντική παρουσία στο χώρο έχει την ικανότητα να παρέχει άρτιες υπηρεσείες με στόχο την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Πιό συγκεκριμένα μπορούμε & προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσείες:

  • Αρχιτεκτονική μελέτη-Τοπογραφιό διάγραμμα
  • Στατική μελέτη
  • Η/Μ μελέτη & Μελέτη ΚΕΝΑΚ (ενεργεικά πιστοποιητικά)
  • Εκδοση αδειών
  • Γενική επίβλεψη

Μέσα από τις πιο πάνω διαδικασίες μπόρουμε να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας την ποιότητα, την ασφάλεια, την οικονομική διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Ο στόχος μας είναι και  παραμένει πάντα η παροχή υπηρεσειών σε υψηλό επίπεδο.