ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Η VK constructions διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων (ξενοδοχείων κλασικού τύπου και ενοικιαζόμενα δωμάτια) παρέχοντας υπεύθυνα και συνολικά κάθετες λύσεις στην υλοποίηση  των επενδύσεων αυτών πιο συγκεκριμένα :

  • Εγκριση καταλληλότητας απο ΕΟΤ
  • Εκπόνηση Μελετών
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Τεχνοοικονομικούς προυπολογισμούς για την ένταξη στο αναπτυξιακό νόμο
  • Διαχείρηση έργων (επιλογή- οργάνωση -επίβλεψη των συνεργείων με παρακολούθηση των χροδιαγραμμάτων)
  • Διασφάλιση ποιότητας παραγωγή των έργων